• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Ban Lãnh đạo

Giới thiệu

Hồ Minh Hoàng

Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tấn Đông

Nguyễn Tấn Đông

Phó Chủ tich HĐQT
Nguyễn Hữu Hùng

Nguyễn Hữu Hùng

Phó Chủ tich HĐQT
Hồ Quang Lợi

Hồ Quang Lợi

Thành viên độc lập HĐQT
Hoàng Văn Hải

Hoàng Văn Hải

Thành viên độc lập HĐQT
Võ Thụy Linh

Võ Thụy Linh

Thành viên HĐQT
Trần Chủng

Trần Chủng

Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Tổng Giám đốc
Trần Văn Chí

Trần Văn Chí

Phó TGĐ thường trực
Võ Ngọc Trung

Võ Ngọc Trung

Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quỳnh Mai

Nguyễn Quỳnh Mai

Phó Tổng giám đốc
Trần Văn Dũng

Trần Văn Dũng

Phó Tổng giám đốc
Lê Châu Thắng

Lê Châu Thắng

Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Ân

Nguyễn Văn Ân

Kế toán trưởng
Nguyễn Minh Giang

Nguyễn Minh Giang

Trưởng ban Kiểm soát
Phan Thị Mai

Phan Thị Mai

Thành viên Kiểm soát
Cam Thị Minh Hải

Cam Thị Minh Hải

Thành viên Kiểm soát