• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

VĂN BẢN
Thông báo của sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 202310/07/2024
Thông báo của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 202310/07/2024
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 202304/07/2024
Nghị quyết HĐQT Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành Cổ phiếu trả cổ tức năm 202304/07/2024
Nghị quyết HĐQT Thông qua ký kết HĐ mua cổ phần ICV Việt Nam từ Cty CP Tập đoàn Đèo Cả28/06/2024
Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh13/06/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 202307/06/2024
CBTT về việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Và Soát Xét Báo Cáo Tài Chính Cho Năm Tài Chính 202404/06/2024
Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty31/05/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ( sửa đổi, bổ sung ) ngày 31/05/202431/05/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ( sửa đổi, bổ sung ) ngày 31/05/202431/05/2024
Quy chế nội bộ về quản trị công ty ( sửa đổi, bổ sung ) ngày 31/05/202431/05/2024
Điều lệ ( sửa đổi và bổ sung) ngày 31/05/202431/05/2024
Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202431/05/2024
Nghị quyết HĐQT về việc giữ nguyên danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 202921/05/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch góp thêm vốn vào các công ty con10/05/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh giá trị khoản hợp tác đầu tư với Công ty CP Cao tốc CL-VH10/05/2024
Thông cáo báo chí các thông tin liên quan đến HHV08/05/2024
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 202426/04/2024
Biên bản ghi nhận cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202426/04/2024
Báo cáo thường niên năm 202318/04/2024
Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-202915/04/2024
Thư mời họp và toàn bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202404/04/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết và thực hiện hợp đồng liên quan các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh20/03/2024
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh Xí nghiệp QLVH đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Chi nhánh CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả Tại Ninh Thuận do Sở KHĐT tỉnh Ninh Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 10/03/202419/03/2024
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết14/03/2024
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của HHV07/03/2024
Thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của HHV05/03/2024
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Thay Đổi Tên Và Địa Chỉ Của Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Đường Cao Tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Tại Bình Thuận29/02/2024
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 202429/02/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập Xí nghiệp quản lý vận hành đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Bình Thuận22/02/2024
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (đăng ký thay đổi lần thứ 8) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 16/02/2024.19/02/2024
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu06/02/2024
Nghị Quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm CP cho CĐHH năm 202305/02/2024
Thông báo thay đổi giấy CNĐKDN lần thứ 3303/02/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi vốn điều lệ và điều lệ (sửa đổi, bổ sung) cua công ty02/02/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty02/02/2024
Văn Bản của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán thêm Cổ phiếu ra công chúng của Công ty HHV02/02/2024
Đính Chính Nội Dung Báo Cáo Kết Quả Đợt Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Ra Công Chúng Cho Cổ Đông Hiện Hữu Năm 202326/01/2024
Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 202425/01/2024
Nghị Quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch về quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông với bên có liên quan trong năm 202425/01/2024
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành19/01/2024
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 202319/01/2024
Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 202319/01/2024
CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm CP cho cổ đông hiện hữu năm 202308/01/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết06/01/2024
Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu HHV của người có liên quan của người nội bộ - CTCP Tập đoàn Đèo Cả27/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HHV của người có liên quan của người nội bộ - CTCP Đầu Tư Hải Thạch B.O.T25/12/2023
Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Chuyển Nhượng Quyền Mua Cổ Phiếu HHV Của Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ Tịch HĐQT Công Ty22/12/2023
Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu HHV của người có liên quan của người nội bộ - CTCP Tập Đoàn ĐÈO CẢ20/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HHV của người có liên quan của người nội bộ - CTCP Tập Đoàn ĐÈO CẢ20/12/2023
Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu HHV của Người có liên quan của người nội bộ18/12/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua tham gia dự án Xây dựng cao tốc Đồng Lăng Trà Lĩnh13/12/2023
Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu Hhv Của Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ07/12/2023
Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu Hhv Của Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ04/12/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu23/11/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán20/11/2023
Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng13/11/2023
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chào bàn thêm cổ phiếu ra công chúng13/11/2023
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng13/11/2023
CBTT Bản cáo bạch cháo bán thêm cổ phiếu ra công chúng13/11/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết hợp đồng HTKD giữa Công ty và bên có liên quan Cty CP cao tốc CLVH20/09/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi tiết chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu15/08/2023
Thông báo về việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán15/07/2023
Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi niêm yết chứng khoán (sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của HHV)13/07/2023
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp ngày 11/07/202311/07/2023
Thông báo thay đổi giấy CNĐKDN lần thứ 3205/07/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty04/07/2023
Điều lệ sửa đổi vốn điều lệ sau khi phát hành CP trả cổ tức 202204/07/2023
Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của HHV03/07/2023
Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 202326/06/2023
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty22/06/2023
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 202222/06/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 202222/06/2023
Báo cáo nhóm người có liên quan không còn sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu HHV tại ngày 13/06/202315/06/2023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu HHV tại ngày 13/06/202315/06/2023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu HHV tại ngày 09/06/202315/06/2023
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.02/06/2023
Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Phạm Đình Thắng tại ngày 31/5/202302/06/2023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Phạm Đình Thắng tại ngày 31/5/202302/06/2023
Báo cáo sở hữu của nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu HHV02/06/2023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Phạm Đình Thắng tại ngày 26/5/202302/06/2023
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 202223/05/2023
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 202223/05/2023
CBTT Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành, nghề kinh doanh)15/05/2023
NQ HDQT thong qua PA chi tiet phat hanh co phieu de tra co tuc nam 202228/04/2023
Nghị Quyết HĐQT thông qua HĐ GD với bên có liên quan tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn25/04/2023
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty24/04/2023
Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) tại ngày 24/4/202324/04/2023
Bổ dung nội dung chương trình cuộc họp và một số tài liệu họp DHCDTN năm 202317/04/2023
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 3129/03/2023
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi Nhánh lần thứ 829/03/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc HHV giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào các Công ty con: CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT14/03/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc HHV vay vốn CTCP Tập đoàn Đèo Cả để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư14/03/2023
Nghị quyết HĐQT HHV thông qua hợp đồng/giao dịch về quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông với Bên có liên quan10/03/2023
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ HHV thường niên 202309/03/2023
Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202301/03/2023
Đính chính, bổ sung thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202227/02/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 202313/02/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HHV của Người có liên quan của người nội bộ - CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T10/02/2023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn của Công ty HHV của ông Phạm Đình Thắng01/02/2023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông Công ty HHV của ông Phạm Đình Thắng01/02/2023
CBTT Báo tình hình quản trị Công ty năm 202230/01/2023
Thông báo giao dịch bán cổ phiếu HHV của Người có liên quan của người nội bộ HHV - Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T10/01/2023
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết06/01/2023
Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi đăng ký niêm yết05/01/2023
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 26/12/202227/12/2022
Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 3021/12/2022
CBTT thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty20/12/2022
Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HHV16/12/2022
Nghị quyết thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 202210/12/2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết10/12/2022
Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 202210/12/2022
Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu HHV của NCLQ của NNB CTCP Tập Đoàn Đèo Cả06/12/2022
Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu HHV của NCLQ của NNB CTCP ĐT Hải Thạch BOT06/12/2022
NQ HĐQT thông qua HĐ GĐ với CTY CP Tập đoàn Đèo Cả ( Dự án Cao tốc Mai Sơn - QL45 )23/11/2022
Thông Báo Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu HHV Trong Đợt Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Ra Công Chúng Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ HHV - Công Ty Cp Đầu Tư Hải Thạch B.O.T21/11/2022
Thông Báo Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu HHV Trong Đợt Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Ra Công Chúng Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ HHV - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả21/11/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và CTY CP ĐT Và XD ICV Việt Nam27/10/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và CTY Cổ phần Tập Đoàn Đèo Cả27/10/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua mẫu con dấu của VPĐD tại Hà Nội Và TP Hồ Chí Minh27/10/2022
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu HHV chào bán thêm11/10/2022
CBTT NQ HĐQT về việc chào bán CP cho CDHH và giải trình chậm CBTT07/10/2022
CBTT Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phần ra công chúng và bản cáo bạch06/10/2022
CBTT NQ HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phần ra công chúng06/10/2022
CBTT Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng06/10/2022
CBTT giấy chứng đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh20/09/2022
Đính chính, bổ sung thông tin tại Phụ lục số 2 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022)25/08/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết và thực hiện HĐ GD với các bên có liên quan23/08/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua HĐ GD với CTCP An ninh Đèo Cả23/08/2022
Nghi Quyết HĐQT thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh23/08/2022
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các Chi nhánh của Công ty18/08/2022
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 202229/07/2022
Thông báo của HOSE về việc đưa cổ phiếu HHV ra khỏi danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ25/07/2022
Nghị quyết HĐ GD với CTCP Xây dựng Đèo Cả (Dự án CL-VH)01/07/2022
CBTT về giao dịch với Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả23/06/2022
CBTT về hợp đồng giao dịch vay tiền phục vụ SXKD16/06/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan09/06/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty va CTCP BOT BGLS31/05/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty va CTCP Tập đoàn Đèo Cả31/05/2022
Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch của Công ty và bên có liên quan27/05/2022
CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 202223/05/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Công ty CP tập đoàn Đèo Cả16/05/2022
CBTT thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty29/04/2022
CBTT HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và CTCP Xây dựng Đèo Cả29/04/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Đèo Cả29/04/2022
CBTT Nghị quyết HDQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và CTCP BĐS Đèo Cả29/04/2022
CBTT Thông báo bầu phó chủ tịch HĐQT29/04/2022
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT25/04/2022
CBTT Biên bản họp va Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202225/04/2022
CBTT Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT14/04/2022
CBTT Báo cáo thường niên năm 202114/04/2022
CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202228/03/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên độc lập hội đồng quản trị22/03/2022
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT21/03/2022
CBTT Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh tại Tiền Giang09/03/2022
CBTT thay đổi mẫu dấu của Công ty03/03/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thành lập chi nhánh Công ty tại Tiền Giang28/02/2022
CBTT Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 202224/02/2022
CBTT Bổ nhiệm nhân sự Công ty14/02/2022
CBTT Kết quả giao dịch của người nội bộ09/02/2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202128/01/2022
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ27/01/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ24/01/2022
Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty20/01/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ13/01/2022
Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên13/01/2022
CBTT Bổ sung thông tin bản cáo bạch niêm yết lần đầu tại HOSE12/01/2022
Thông báo về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Bản cáo bạch niêm yết của Công ty28/12/2021
CBTT về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh28/12/2021
CBTT giải thể chi nhánh XN hầm PGPT13/12/2021
CBTT phát hành lại BCTC năm 2020 và 6 tháng đầu năm 202125/11/2021
CBTT giải trình thay thế Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và soát xét bán niên 202125/11/2021
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu23/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan17/11/2021
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan15/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ08/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan08/11/2021
CBTT Thay đổi giấy phép kinh doanh số 2904/11/2021
CBTT về việc thay đổi bổ sung, ngành nghề04/11/2021
CBTT về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề04/11/2021
CBTT Thay đổi địa chỉ website03/11/2021
CBTT Biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021.02/11/2021
CBTT Thay đổi thành viên HĐQT02/11/2021
CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 202130/10/2021
CBTT. Cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202128/10/2021
Thông báo về việc gửi Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.28/10/2021
CBTT mời họp và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 202111/10/2021
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT04/10/2021
Về việc thay đổi cổ đông lớn23/09/2021
Triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 202113/09/2021
CBTT giải trình các nội dung thay đổi trước và sau khi phát hành lại BCTC20/08/2021
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 202120/08/2021
CBTT Giao dịch cổ phiếu HHV19/08/2021
CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả13/08/2021
CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp10/08/2021
CBTT HĐQT DII thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư VINALOG10/08/2021
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 202130/07/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 202130/07/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HHV30/07/2021
CBTT Thay đổi giấy phép kinh doanh số 2816/07/2021
Quy chế Công bố thông tin DII14/07/2021
CBTT Giao dịch cổ phiếu09/07/2021
CBTT Chấm dứt hoạt động đầu tư Xưởng cơ khí và chuyển nhượng tài sản25/05/2021
Giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ công ty13/05/2021
CBTT về việc góp vốn thành lập công ty CP Đầu tư VINALOG29/04/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202127/04/2021
Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty31/03/2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông năm 202108/03/2021
Công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh29/12/2020
Công bố thay đổi giấy phép kinh doanh28/12/2020
Công bố thông tin thay đổi nhân sự21/12/2020
Công bố bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty10/12/2020
Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh27/10/2020
CBTT thay đổi giấy phép kinh doanh công ty lần thứ 610/09/2020
CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc công ty01/09/2020
CBTT Thông qua việc thế chấp quyền tài sản.18/08/2020
CBTT Kết quả chào bán và thay đổi số lượng cổ phiếu05/08/2020
Miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc16/07/2020
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị kiểm toán29/06/2020
Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông năm 202016/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY10/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY10/06/2020
Công bố thông tin miễn nhiễm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty01/06/2020
Công bố ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202004/05/2020
Báo cáo thường niên năm 201920/04/2020
CBTT ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG09/04/2020
CBTT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 202003/04/2020
CBTT giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả02/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201931/03/2020
Công bố phê duyệt chủ trương vay vốn thực hiện hoạt động đầu tư17/03/2020
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên04/03/2020
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường năm 202029/02/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ RIÊNG QUÝ IV NĂM 201920/01/2020
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY20/01/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 2513/01/2020
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH11/01/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN10/01/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIÊU HHV02/01/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN LẦN THỨ 424/12/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 2417/12/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH10/12/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ06/12/2019
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN06/12/2019
Công bố thông tin về việc điều chỉnh nội dung đã công bố trong biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 1 tháng 11 năm 201926/11/2019
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Công ty15/11/2019
Công bố thông tin về việc Thành lập Xí nghiệp quản lý, vận hành cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn13/11/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 2312/11/2019
Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/201923/10/2019
Thông báo thay đổi nhân sự16/10/2019
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án26/09/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng24/09/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ Lần 2 201924/09/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ17/09/2019
Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 201911/09/2019
Công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh daonh năm 2019-2020 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng29/08/2019
CBTT quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp dự án27/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi GPKD lần thứ 2220/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ20/08/2019
1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ13/08/2019
Công bố thông tin ngày 12.8.201912/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự HĐQT09/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp30/07/2019
Công bố thông tin về biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 201927/07/2019
Thư mời và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 201911/07/2019
Công bố thông tin ngày 4.7.201904/07/2019
Công bố thông tin bất thường ngày 01.7.201901/07/2019
Công bố thông tin về việc chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 201918/06/2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 201810/06/2019
Thông báo ngày cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 201825/05/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự 24.5.201924/05/2019
Công bố thông tin ngày 08.5.201908/05/2019
Công bố thông tin ngày 18.4.201918/04/2019
Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp12/04/2019
Công bố thông tin về việc đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 201912/04/2019
Thông báo thay đổi người công bố thông tin10/04/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự05/04/2019
Công bố thông tin ngày 05.4.201905/04/2019
CBTT về việc Báo cáo thường niên năm 201829/03/2019
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc26/03/2019
Công bố thông tin ngày 19/3/201919/03/2019
Công bố thông tin ngày 04/03/201904/03/2019
CBTT V.v thay đổi ngày chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐTN 201920/02/2019
CBTT ngày chốt danh sách CĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 201929/01/2019
Công bố thông tin ngày 28.1.201928/01/2019
Công bố thông tin ngày 24.1.2019 về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn24/01/2019
Công bố thông tin ngày 20.11.201820/11/2018
CBTT Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hợp doanh BACHCHAMBAR29/08/2018
Công bố thông tin ngày 5.7.201805/07/2018
Quyêt định của HĐQT về việc thành lập XN Quản lý vận hành hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia31/05/2018
Quyết định về việc ban hành điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung14/05/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 201710/05/2018
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp09/05/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt21/04/2018
Công bố thông tin ngày 17.4.201817/04/2018
QĐ 08 về việc ban hành quy chế CBTT16/04/2018
Công bố thông tin ngày 9.4.201809/04/2018
Công bố thông tin ngày 5/4/201806/04/2018
Công bố thông tin ngày 02/04/201802/04/2018
Công bố thông tin ngày 30.3.201830/03/2018
Công bố thông tin ngày 28.3.2018 28/03/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch13/03/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 06/3/201806/03/2018
Công bố thông tin ngày 02/03/201802/03/2018
Công bố thông tin ngày 02/03/201802/03/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 28/02/201828/02/2018
Công bố thông tin ngày 05/02/201805/02/2018
Công bố thông tin ngày 18.1.201818/01/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 3/1/201803/01/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 17.11.201717/11/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 26/10/201726/10/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 19/10/201719/10/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 8/9/201708/09/2017
Công bố thông tin ngày 06/09/201706/09/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 01-09-201701/09/2017
Công bố thông tin ngày 24/8/201724/08/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 04/08/201704/08/2017
Công bố thông tin ngày 06/07/201706/07/2017
Công bố thông tin ngày 9/5/201709/05/2017
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng05/04/2017
Công bố thông tin ngày 05/04/201705/04/2017
Công bố thông tin ngày 04/04/201704/04/2017
Công bố thông tin ngày 25/3/201725/03/2017
Công bố thông tin ngày 15-3-201715/03/2017
Công bố thông tin ngày 21/02/201721/02/2017
Công bố thông tin ngày 15/02/201715/02/2017
Công bố thông tin ngày 24/01/201724/01/2017
Công bố thông tin ngày 23/01/201723/01/2017
Công bố thông tin ngày 21-01-201721/01/2017
Công bố thông tin ngày 26-12-201626/12/2016
Công bố thông tin ngày 06-12-201606/12/2016
Công bố thông tin ngày 26-11-201626/11/2016
Công bố thông tin ngày 26-09-201626/09/2016
Công bố thông tin ngày 12-09-201612/09/2016
Công bố thông tin ngay 23/08/201623/08/2016
Công bố thông tin ngày 18/8/201619/08/2016
Công bố thông tin ngày 12-08-201613/08/2016
Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/ BKS của SBRC08/08/2016
Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 12/08/201604/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 02-08-201602/08/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu 27/07/201627/07/2016
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201627/07/2016
Thay đổi loại chứng khoán HHV14/07/2016
Công bố thông Đại Hội Cổ Đông bất thường ngày 11.07.201611/07/2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 05.07.201605/07/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu01/07/2016
Công bố thông tin ngày 01/4/201601/04/2016
Công bố thông tin ngày 31/03/201631/03/2016
Công bố thông tin ngày 21/3/201622/03/2016
Công bố thông tin ngày 19/02/201619/02/2016
Công bố thông tin ngày 02/02/201602/02/2016
Công bố thông tin ngày 30/01/201630/01/2016
Công bố thông tin ngày 30/01/201630/01/2016
Công bố thông tin ngày 28/01/201629/01/2016
Công bố thông tin ngày 25/01/201629/01/2016
Công bố thông tin ngày 18/01/201619/01/2016
Công bố thông tin ngày 11/01/201611/01/2016
Công bố thông tin ngày 05/01/201606/01/2016
Công bố thông tin ngày 05/01/201606/01/2016
Công bố thông tin 23/12/2015
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng21/12/2015
Công bố thông tin14/12/2015
Công bố thông tin 11/12/2015
Nghị quyết10/12/2015
Công văn gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội07/12/2015
Công bố thông tin03/12/2015
Công văn thông báo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 03/12/2015
Thông báo01/12/2015
Công bố thông tin28/11/2015
Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân năm 201527/11/2015
Công bố thông tin24/11/2015
Công bố thông tin18/11/2015
Chứng nhận chứng khoán 16/11/2015
Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 201506/11/2015
Đại hội cổ đông bất thường31/10/2015
Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông20/10/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ17/10/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ08/10/2015
Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm 08/10/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ01/10/2015
Thông báo chào bán 1.777.500 cổ phiếu29/09/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ26/09/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ01/09/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ25/08/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ17/08/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201521/07/2015
Công bố thông tin thay đổi nhân sự là Thành viên Hội Đồng Quản Trị21/07/2015
Báo cáo về sở hữu cổ đông16/07/2015
Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn15/07/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ13/07/2015
Giải trình báo cáo quản trị công ty năm 2014 và công bố thông tin 24h06/07/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ06/07/2015
Giao dịch cổ phiếu29/06/2015
Công bố thông tin thay đổi nội dung liên quan đến GCN đăng ký doanh nghiệp25/06/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ16/06/2015
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ05/06/2015
Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ30/05/2015
Công bố công ty đại chúng21/05/2015
Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 201509/05/2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán27/04/2015
Báo cáo thường niên11/04/2015
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 201528/03/2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông 201504/02/2015
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông03/02/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201427/01/2015
Công bố thông tin09/12/2014