• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

VĂN BẢN
NQ HĐQT thông qua HĐ GĐ với CTY CP Tập đoàn Đèo Cả ( Dự án Cao tốc Mai Sơn - QL45 )23/11/2022
Thông Báo Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu HHV Trong Đợt Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Ra Công Chúng Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ HHV - Công Ty Cp Đầu Tư Hải Thạch B.O.T21/11/2022
Thông Báo Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu HHV Trong Đợt Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Ra Công Chúng Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ HHV - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả21/11/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và CTY CP ĐT Và XD ICV Việt Nam27/10/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và CTY Cổ phần Tập Đoàn Đèo Cả27/10/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua mẫu con dấu của VPĐD tại Hà Nội Và TP Hồ Chí Minh27/10/2022
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu HHV chào bán thêm11/10/2022
CBTT NQ HĐQT về việc chào bán CP cho CDHH và giải trình chậm CBTT07/10/2022
CBTT Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phần ra công chúng và bản cáo bạch06/10/2022
CBTT NQ HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phần ra công chúng06/10/2022
CBTT Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng06/10/2022
CBTT giấy chứng đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh20/09/2022
Đính chính, bổ sung thông tin tại Phụ lục số 2 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022)25/08/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết và thực hiện HĐ GD với các bên có liên quan23/08/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua HĐ GD với CTCP An ninh Đèo Cả23/08/2022
Nghi Quyết HĐQT thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh23/08/2022
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các Chi nhánh của Công ty18/08/2022
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 202229/07/2022
Thông báo của HOSE về việc đưa cổ phiếu HHV ra khỏi danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ25/07/2022
Nghị quyết HĐ GD với CTCP Xây dựng Đèo Cả (Dự án CL-VH)01/07/2022
CBTT về giao dịch với Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả23/06/2022
CBTT về hợp đồng giao dịch vay tiền phục vụ SXKD16/06/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan09/06/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty va CTCP BOT BGLS31/05/2022
Nghị Quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty va CTCP Tập đoàn Đèo Cả31/05/2022
Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch của Công ty và bên có liên quan27/05/2022
CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 202223/05/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Công ty CP tập đoàn Đèo Cả16/05/2022
CBTT thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty29/04/2022
CBTT HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và CTCP Xây dựng Đèo Cả29/04/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Đèo Cả29/04/2022
CBTT Nghị quyết HDQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và CTCP BĐS Đèo Cả29/04/2022
CBTT Thông báo bầu phó chủ tịch HĐQT29/04/2022
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT25/04/2022
CBTT Biên bản họp va Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202225/04/2022
CBTT Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT14/04/2022
CBTT Báo cáo thường niên năm 202114/04/2022
CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202228/03/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên độc lập hội đồng quản trị22/03/2022
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT21/03/2022
CBTT Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh tại Tiền Giang09/03/2022
CBTT thay đổi mẫu dấu của Công ty03/03/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thành lập chi nhánh Công ty tại Tiền Giang28/02/2022
CBTT Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 202224/02/2022
CBTT Bổ nhiệm nhân sự Công ty14/02/2022
CBTT Kết quả giao dịch của người nội bộ09/02/2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202128/01/2022
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ27/01/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ24/01/2022
Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty20/01/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ13/01/2022
Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên13/01/2022
CBTT Bổ sung thông tin bản cáo bạch niêm yết lần đầu tại HOSE12/01/2022
Thông báo về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Bản cáo bạch niêm yết của Công ty28/12/2021
CBTT về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh28/12/2021
CBTT giải thể chi nhánh XN hầm PGPT13/12/2021
CBTT phát hành lại BCTC năm 2020 và 6 tháng đầu năm 202125/11/2021
CBTT giải trình thay thế Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và soát xét bán niên 202125/11/2021
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu23/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan17/11/2021
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan15/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ08/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan08/11/2021
CBTT Thay đổi giấy phép kinh doanh số 2904/11/2021
CBTT về việc thay đổi bổ sung, ngành nghề04/11/2021
CBTT về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề04/11/2021
CBTT Thay đổi địa chỉ website03/11/2021
CBTT Biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021.02/11/2021
CBTT Thay đổi thành viên HĐQT02/11/2021
CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 202130/10/2021
CBTT. Cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202128/10/2021
Thông báo về việc gửi Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.28/10/2021
CBTT mời họp và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 202111/10/2021
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT04/10/2021
Về việc thay đổi cổ đông lớn23/09/2021
Triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 202113/09/2021
CBTT giải trình các nội dung thay đổi trước và sau khi phát hành lại BCTC20/08/2021
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 202120/08/2021
CBTT Giao dịch cổ phiếu HHV19/08/2021
CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả13/08/2021
CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp10/08/2021
CBTT HĐQT DII thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư VINALOG10/08/2021
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 202130/07/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 202130/07/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HHV30/07/2021
CBTT Thay đổi giấy phép kinh doanh số 2816/07/2021
Quy chế Công bố thông tin DII14/07/2021
CBTT Giao dịch cổ phiếu09/07/2021
CBTT Chấm dứt hoạt động đầu tư Xưởng cơ khí và chuyển nhượng tài sản25/05/2021
Giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ công ty13/05/2021
CBTT về việc góp vốn thành lập công ty CP Đầu tư VINALOG29/04/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202127/04/2021
Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty31/03/2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông năm 202108/03/2021
Công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh29/12/2020
Công bố thay đổi giấy phép kinh doanh28/12/2020
Công bố thông tin thay đổi nhân sự21/12/2020
Công bố bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty10/12/2020
Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh27/10/2020
CBTT thay đổi giấy phép kinh doanh công ty lần thứ 610/09/2020
CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc công ty01/09/2020
CBTT Thông qua việc thế chấp quyền tài sản.18/08/2020
CBTT Kết quả chào bán và thay đổi số lượng cổ phiếu05/08/2020
Miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc16/07/2020
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị kiểm toán29/06/2020
Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông năm 202016/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY10/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY10/06/2020
Công bố thông tin miễn nhiễm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty01/06/2020
Công bố ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202004/05/2020
Báo cáo thường niên năm 201920/04/2020
CBTT ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG09/04/2020
CBTT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 202003/04/2020
CBTT giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả02/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201931/03/2020
Công bố phê duyệt chủ trương vay vốn thực hiện hoạt động đầu tư17/03/2020
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên04/03/2020
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường năm 202029/02/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ RIÊNG QUÝ IV NĂM 201920/01/2020
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY20/01/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 2513/01/2020
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH11/01/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN10/01/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIÊU HHV02/01/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN LẦN THỨ 424/12/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 2417/12/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH10/12/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ06/12/2019
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN06/12/2019
Công bố thông tin về việc điều chỉnh nội dung đã công bố trong biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 1 tháng 11 năm 201926/11/2019
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Công ty15/11/2019
Công bố thông tin về việc Thành lập Xí nghiệp quản lý, vận hành cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn13/11/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 2312/11/2019
Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/201923/10/2019
Thông báo thay đổi nhân sự16/10/2019
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án26/09/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng24/09/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ Lần 2 201924/09/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ17/09/2019
Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 201911/09/2019
Công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh daonh năm 2019-2020 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng29/08/2019
CBTT quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp dự án27/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi GPKD lần thứ 2220/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ20/08/2019
1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ13/08/2019
Công bố thông tin ngày 12.8.201912/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự HĐQT09/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp30/07/2019
Công bố thông tin về biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 201927/07/2019
Thư mời và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 201911/07/2019
Công bố thông tin ngày 4.7.201904/07/2019
Công bố thông tin bất thường ngày 01.7.201901/07/2019
Công bố thông tin về việc chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 201918/06/2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 201810/06/2019
Thông báo ngày cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 201825/05/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự 24.5.201924/05/2019
Công bố thông tin ngày 08.5.201908/05/2019
Công bố thông tin ngày 18.4.201918/04/2019
Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp12/04/2019
Công bố thông tin về việc đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 201912/04/2019
Thông báo thay đổi người công bố thông tin10/04/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự05/04/2019
Công bố thông tin ngày 05.4.201905/04/2019
CBTT về việc Báo cáo thường niên năm 201829/03/2019
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc26/03/2019
Công bố thông tin ngày 19/3/201919/03/2019
Công bố thông tin ngày 04/03/201904/03/2019
CBTT V.v thay đổi ngày chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐTN 201920/02/2019
CBTT ngày chốt danh sách CĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 201929/01/2019
Công bố thông tin ngày 28.1.201928/01/2019
Công bố thông tin ngày 24.1.2019 về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn24/01/2019
Công bố thông tin ngày 20.11.201820/11/2018
CBTT Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hợp doanh BACHCHAMBAR29/08/2018
Công bố thông tin ngày 5.7.201805/07/2018
Quyêt định của HĐQT về việc thành lập XN Quản lý vận hành hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia31/05/2018
Quyết định về việc ban hành điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung14/05/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 201710/05/2018
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp09/05/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt21/04/2018
Công bố thông tin ngày 17.4.201817/04/2018
QĐ 08 về việc ban hành quy chế CBTT16/04/2018
Công bố thông tin ngày 9.4.201809/04/2018
Công bố thông tin ngày 5/4/201806/04/2018
Công bố thông tin ngày 02/04/201802/04/2018
Công bố thông tin ngày 30.3.201830/03/2018
Công bố thông tin ngày 28.3.2018 28/03/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch13/03/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 06/3/201806/03/2018
Công bố thông tin ngày 02/03/201802/03/2018
Công bố thông tin ngày 02/03/201802/03/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 28/02/201828/02/2018
Công bố thông tin ngày 05/02/201805/02/2018
Công bố thông tin ngày 18.1.201818/01/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 3/1/201803/01/2018
Công bố thông tin bất thường ngày 17.11.201717/11/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 26/10/201726/10/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 19/10/201719/10/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 8/9/201708/09/2017
Công bố thông tin ngày 06/09/201706/09/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 01-09-201701/09/2017
Công bố thông tin ngày 24/8/201724/08/2017
Công bố thông tin bất thường ngày 04/08/201704/08/2017
Công bố thông tin ngày 06/07/201706/07/2017
Công bố thông tin ngày 9/5/201709/05/2017
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng05/04/2017
Công bố thông tin ngày 05/04/201705/04/2017
Công bố thông tin ngày 04/04/201704/04/2017
Công bố thông tin ngày 25/3/201725/03/2017
Công bố thông tin ngày 15-3-201715/03/2017
Công bố thông tin ngày 21/02/201721/02/2017
Công bố thông tin ngày 15/02/201715/02/2017
Công bố thông tin ngày 24/01/201724/01/2017
Công bố thông tin ngày 23/01/201723/01/2017
Công bố thông tin ngày 21-01-201721/01/2017
Công bố thông tin ngày 26-12-201626/12/2016
Công bố thông tin ngày 06-12-201606/12/2016
Công bố thông tin ngày 26-11-201626/11/2016
Công bố thông tin ngày 26-09-201626/09/2016
Công bố thông tin ngày 12-09-201612/09/2016
Công bố thông tin ngay 23/08/201623/08/2016
Công bố thông tin ngày 18/8/201619/08/2016
Công bố thông tin ngày 12-08-201613/08/2016
Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/ BKS của SBRC08/08/2016
Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 12/08/201604/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 02-08-201602/08/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu 27/07/201627/07/2016
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201627/07/2016
Thay đổi loại chứng khoán HHV14/07/2016
Công bố thông Đại Hội Cổ Đông bất thường ngày 11.07.201611/07/2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 05.07.201605/07/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu01/07/2016
Công bố thông tin ngày 01/4/201601/04/2016
Công bố thông tin ngày 31/03/201631/03/2016
Công bố thông tin ngày 21/3/201622/03/2016
Công bố thông tin ngày 19/02/201619/02/2016
Công bố thông tin ngày 02/02/201602/02/2016
Công bố thông tin ngày 30/01/201630/01/2016
Công bố thông tin ngày 30/01/201630/01/2016
Công bố thông tin ngày 28/01/201629/01/2016
Công bố thông tin ngày 25/01/201629/01/2016
Công bố thông tin ngày 18/01/201619/01/2016
Công bố thông tin ngày 11/01/201611/01/2016
Công bố thông tin ngày 05/01/201606/01/2016
Công bố thông tin ngày 05/01/201606/01/2016
Công bố thông tin 23/12/2015
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng21/12/2015
Công bố thông tin14/12/2015
Công bố thông tin 11/12/2015
Nghị quyết10/12/2015
Công văn gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội07/12/2015
Công bố thông tin03/12/2015
Công văn thông báo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 03/12/2015
Thông báo01/12/2015
Công bố thông tin28/11/2015
Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân năm 201527/11/2015
Công bố thông tin24/11/2015
Công bố thông tin18/11/2015
Chứng nhận chứng khoán 16/11/2015
Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 201506/11/2015
Đại hội cổ đông bất thường31/10/2015
Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông20/10/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ17/10/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ08/10/2015
Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm 08/10/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ01/10/2015
Thông báo chào bán 1.777.500 cổ phiếu29/09/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ26/09/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ01/09/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ25/08/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ17/08/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201521/07/2015
Công bố thông tin thay đổi nhân sự là Thành viên Hội Đồng Quản Trị21/07/2015
Báo cáo về sở hữu cổ đông16/07/2015
Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn15/07/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ13/07/2015
Giải trình báo cáo quản trị công ty năm 2014 và công bố thông tin 24h06/07/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ06/07/2015
Giao dịch cổ phiếu29/06/2015
Công bố thông tin thay đổi nội dung liên quan đến GCN đăng ký doanh nghiệp25/06/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ16/06/2015
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ05/06/2015
Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ30/05/2015
Công bố công ty đại chúng21/05/2015
Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 201509/05/2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán27/04/2015
Báo cáo thường niên11/04/2015
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 201528/03/2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông 201504/02/2015
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông03/02/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201427/01/2015
Công bố thông tin09/12/2014