• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Gia nhập cùng chúng tôi

Tại DEOCA Infrastructure, chúng tôi luôn xem con người là nhân tố có tính quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. DEOCA Infrastructure luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc:

DEOCA Infrastructure, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ các dự án lớn và phát triển vững chắc con đường sự nghiệp.

Tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và mở rộng hoạt động với vai trò tổng thầu thi công nhiều dự án quy mô trên cả nước, chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp xuất sắc, giàu kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết gia nhập gia đình DEOCA Infrastructure.

Việc làm nổi bật

Thông tin Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 5.2023

Thông báo tuyển dụng các vị trí tháng 03/2023

Thông báo tuyển dụng các vị trí tháng 2/2023

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ ( ÔTÔ ) Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học / Cao Đẳng Chức ...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học / Cao Đẳng Chức vụ Kỹ Sư nội nghiệ...

Toàn thời gian
Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Posted 2 years ago

KẾ TOÁN HỢP NHẤT Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học Chức vụ Kế toán hợp nhất Yêu cầu g...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ/ CỬ NHÂN ĐIỆN/ ĐIỆN TỬ Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học / Cao Đẳng ...

GIÁM ĐỐC / PHÓ GIÁM ĐỐC ME Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/Cao đẳng Chức vụ Giám đốc...

GIÁM ĐỐC BAN ĐIỀU HÀNH  Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/Cao đẳng Chức vụ Giám đốc B...

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Công ty tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/Cao đẳng Chức vụ Chỉ huy trư...

Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà Nẵng, Bình Định và các dự án

Toàn thời gian
Trung Lương Mỹ Thuận
Posted 2 years ago

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG :  Công ty tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Kinh Nghiệm 1-3 năm Chức vụ Công nhân tuyến ...

Toàn thời gian
Trung Lương Mỹ Thuận
Posted 2 years ago

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG :  Công ty tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Kinh Nghiệm 1-3 năm Chức vụ Công nhân sửa ch...

Toàn thời gian
Trung Lương Mỹ Thuận
Posted 2 years ago

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG :  Công ty tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Kinh Nghiệm 3-5 năm Chức vụ Cán bộ kỹ thu...

Toàn thời gian
Trung Lương Mỹ Thuận
Posted 2 years ago

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG :  Công ty tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Kinh Nghiệm 3-5 năm Chức vụ Nhân viên Tuần ...