• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Lịch sử hình thành

Giới thiệu

Thành tích

Năm 2015

Huân chương lao động hạng Ba

Năm 2013

Huân chương lao động hạng Nhì

Phát triển bền vững

HHV tạo bước đột phá, trở thành Nhà đầu tư, Nhà quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam

Hiện tại

Niêm yết trên sàn HOSE

Ngày 20/01/2022: Chính thức giao dịch cổ phiếu HHV trên sàn HOSE
Mã cổ phiếu : HHV

2022

Tái cấu trúc

Đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
Tập trung vào 3 mảng hoạt động chính:
- Đầu tư hạ tầng
- Thi công xây lắp
- Quản lý vận hành

2019

Niêm yết

Đại chúng hóa và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Mã UPCoM: HHV

2015

Phát triển

Đổi tên thành Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân – HAMADECO
Quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên công trình hầm đường bộ Hải Vân

2005

Hình thành

- Đổi tên Xí nghiệp Đại tu Ô tô Thống Nhất
- Đổi tên Xí Nghiệp Cơ điện Giao thông 5 (năm 1979)
Gia công chế sửa các mặt hàng cơ khí, điện phục vụ cho ngành giao thông Khu vực V

1975

Khởi điểm

Thành lập Xưởng Thống Nhất trực thuộc Ban Xây dựng 67
Phục vụ đại tu, sửa chữa các ô tô bị hư hỏng xuống cấp trong thời kỳ chiến tranh

1974