• vi
  • en
  • vi
  • en

DEOCA Infrastructure

Văn hóa Doanh Nghiệp

Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Tri ân Tri ân
Đền ơn, đáp nghĩa với những người đã tin tưởng, hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn

Khát vọng Khát vọng
Có ước mơ, hoài bão, dám làm những việc lớn, việc khó. Lấy khát vọng làm động lực vươn lên, vượt qua trở ngại để đạt được thành quả lớn lao, hướng đến sự phát triển của Tập đoàn và xã hội.
Luôn tìm thấy ý nghĩa lớn lao trong từng công việc, dù là nhỏ nhất, để hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Kiên định Kiên định
Không bao giờ từ bỏ mục tiêu đúng đắn đã lựa chọn.
Tìm cách vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu, không bàn lùi, không rẽ ngang.
Mỗi lần vấp ngã, đều đứng dậy với ý chí mạnh mẽ hơn để bước tiếp đến đích.

Tầm nhìn Chiến lược
Tôn chỉ hoạt động
 • Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả

Mục tiêu
 • Tạo ra giá trị thực - Gia tăng giá trị thực dựa trên nền tảng
  tôn chỉ hoạt động

Tầm nhìn
 • Nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu trong nước và tầm nhìn quốc tế

Sứ mệnh
 • Vì cuộc sống an toàn cho con người, đất nước Việt Nam

Khách hàng chiến lược
 • Các nhà đầu tư, nhà thầu có tiềm năng trong và ngoài nước có nhu cầu mong muốn hợp tác đầu tư. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tăng cường các hoạt động liên danh, liên kết nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh cho Công ty

Thị trường chiến lược
 • Thị trường trong nước trải dài các tỉnh thành nơi cần phát
  triển các cơ sở hạ tầng giao thông