• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Công ty thành viên

Giới thiệu

Thành tích

Năm 2015

Huân chương lao động hạng Ba

Năm 2013

Huân chương lao động hạng Nhì

Công ty trực thuộc

CÔNG TY CP BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ

CÔNG TY CP PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA

CÔNG TY CP BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN – HỮU NGHỊ

Xí nghiệp trực thuộc

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HẦM CÙ MÔNG

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HẦM ĐÈO CẢ

XÍ NGHIỆP THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HẦM HẢI VÂN

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC CAM LÂM – VĨNH HẢO – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI NINH THUẬN