• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn của Công ty HHV của ông Phạm Đình Thắng