• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân năm 2015

 

Công bố thông tin

congbothongtinDHDCDngay26112015.pdf

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân

BBHDHDCD_2015.pdf

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân

NQDHD_CDbatthương2015.pdf