• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Tin tức & Sự kiện

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Công ty Đầu tư hạ tầng Đèo Cả thông báo chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu

HHV THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022)

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“HHV”)

2. Tên viết tắt: DII

3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

4. Số điện thoại: (023) 6373 0574 Fax: (023) 6384 2713    Website: https://hhv.com.vn

5. Vốn điều lệ: 2.673.840.900.000 đồng

6. Mã cổ phiếu: HHV

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng; Số hiệu tài khoản: 115000165834

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 03/11/2021.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Mã ngành: 5225)

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công xây lắp các dự án hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động quản lý vận hành các trạm thu phí.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số tiền huy động được từ phương án chào bán sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 267.384.090 cổ phiếu, trong đó:

– Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 267.384.090 cổ phiếu;

– Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu;

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 2.673.840.900.000 đồng, trong đó:

– Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.673.840.900.000 đồng;

– Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022

9. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022.

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán.

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

– Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

– Số tài khoản: 113002641826

– Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

– Nội dung ghi nộp tiền: Nộp tiền mua <>CP cho <>, <>.

– Ví dụ: Nộp tiền mua 1.000 CP cho Nguyễn Văn A, CMND số 012345678, cấp ngày 01/01/2022.

13. Các tổ chức liên quan:

– Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

+   Địa chỉ trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

+   Điện thoại: (028) 3820 5944   Fax: (028) 8324 5250

+   Website: http://aascs.com.vn/

– Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

+   Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

+   Điện thoại: (024) 3772 6699Fax: (024) 3772 6763

+   Website:  https://www.eves.com.vn/

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

– Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (theo địa chỉ trụ sở chính và trang thông tin điện tử (website) tại Mục I).

– Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3772 6699  Fax: (84-24) 3772 6763  Website: eves.com.vn

Link chi tiết công bố thông tin chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: http://hhv.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/10/20221006-HHV-CBTT-Thong-bao-chao-ban-them-co-phieu-ra-cong-chung.pdf

 

Anh Minh

 

Nguồn: https://baodautu.vn/cong-ty-dau-tu-ha-tang-deo-ca-thong-bao-chao-ban-hon-267-trieu-co-phieu-d174963.html