• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết HĐQT thông qua việc HHV giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào các Công ty con: CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT