• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Tin tức & Sự kiện

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Nhu cầu tự thân để tạo văn hóa riêng

Xác định dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng sẽ mang lại nhiều lợi thế để phát triển doanh nghiệp tư nhân theo đường lối của Đảng, tạo ra văn hóa riêng, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã luôn ủng hộ chủ trương xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. “Chúng tôi coi đây là nhu cầu tự thân của Tập đoàn”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

“Chi bộ đã hoạt động hiệu quả”

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, Chi bộ đã hoạt động hiệu quả. Chi bộ luôn phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để thống nhất đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Nhu cầu tự thân để tạo văn hóa riêng -0

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trách nhiệm xã hội

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Nếu như năm 2020, sản lượng đạt trên 2.100 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng thì năm 2021, sản lượng đạt trên 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng.

Đặc thù công việc của Tập đoàn là các đảng viên chủ yếu làm công tác chuyên môn, thường xuyên phải đi công tác xa. Dù vậy, công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt Chi bộ luôn theo đúng quy định. Tập đoàn đã bố trí lịch sinh hoạt Chi bộ phù hợp, tiếp tục chuyển đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ đủ số lượng thành lập đảng bộ, thành lập các Chi bộ trực thuộc dễ quản lý, đúng quy định.

Mặc dù là một doanh nghiệp tư nhân song Tập đoàn Đèo Cả luôn ủng hộ chủ trương xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động theo đúng điều lệ và các nguyên tắc của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã kếp nạp và làm hồ sơ công nhận chính thức cho 2 đảng viên. Công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú phát triển đảng viên giới thiệu 5 quần chúng ưu tú hoàn thành lớp nhận thức về Đảng.

Các đảng viên trong Chi bộ luôn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, vệ sinh môi trường. Mỗi đảng viên là một hạt nhân tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời tham gia xây dựng và thực hiện điều lệ, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động của doanh nghiệp.

Hiện, Tập đoàn có đầy đủ các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm phát huy các tổ chức trong doanh nghiệp vững mạnh. Bên cạnh đó, Tập đoàn thường xuyên tham gia quyên góp từ thiện tại nhiều địa phương như Phú Yên, Lâm Đồng, Điện Biên, Cao Bằng, Nghệ An… Trong năm 2021 và 2022, công đoàn đã vận động được hơn 1,4 tỷ đồng để ủng hộ người lao động trong Tập đoàn cũng như đóng góp vào Quỹ phòng chống Covid-19.

Đẩy nhanh công tác phát triển đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trách nhiệm xã hội; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được giao, doanh thu hàng năm tăng, lợi nhuận cao; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào về đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các phong trào của địa phương.

Xác định dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng sẽ mang lại nhiều lợi thế để phát triển doanh nghiệp tư nhân theo đường lối của Đảng, tạo ra văn hóa riêng, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã luôn ủng hộ chủ trương xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. “Chúng tôi coi đây là nhu cầu tự thân của Tập đoàn”, đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Cũng bởi thế, trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Bí thư Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả Hồ Đình Chung cho biết, Tập đoàn xác định đẩy nhanh công tác phát triển đảng viên. Cụ thể, thực hiện chuyển đảng viên đang công tác tại tập đoàn về sinh hoạt tại chi bộ; làm thủ tục kết nạp các quần chúng ưu tú đủ điều kiện kết nạp Đảng. Mục tiêu nhằm phát triển Chi bộ đủ số lượng 30 đảng viên trở lên tiến tới thành lập đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả Nguyễn Quang Huy cho rằng, một trong những nội dung và phương thức hoạt động quan trọng chính là cơ chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, bí thư cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp.

“Cơ chế phối hợp mang tính quyết định đối với chất lượng tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, với những nội dung cơ bản là: Lấy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp làm mục tiêu để xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp; tôn trọng và bảo đảm sự hoạt động độc lập trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của mỗi tổ chức; ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp phải bảo đảm hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí và thời gian cho hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng; bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng không ảnh hưởng đến quỹ thời gian vật chất của doanh nghiệp, vì thế hoạt động của tổ chức đảng cần được bố trí hợp lý”, ông Huy phát biểu.

Thiên An
Nguồn: https://daibieunhandan.vn/Kinh-te-phat-trien/nhu-cau-tu-than-de-tao-van-hoa-rieng-i299258