• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY

1. Quyết định miễn chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Hưởng.

2. Quyết định miễn nhiễm chức danh kế toán trưởng đối với ông An Văn Thiện.

3. Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Quang Huy.

4. Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với ông Lê Hồng Vũ.

5. Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Ân.