• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết HĐQT thông qua việc HHV vay vốn CTCP Tập đoàn Đèo Cả để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư